شاخه‌ها

دود رنگی

نو

دود زای رنگی با روشن شدن تغریبا مدت 20 ثانیه از خود دود رنگی تولید می کنند.

مناسب برای فیلم برداری و...

جزییات بیشتر

10,000 تومان بدون مالیات

10,000 تومان به ازای 13500

نکات ایمنی استفاده از دود رنگی یا دود افشان
1- در مکان های سر باز و سر پوشیده استفاده شود.
 2- دود رنگی را به سمت بالا بر روی زمین صاف و مناسب قرار دهید.
 3- در هنگام روشن کردن فتیله ، سر و دستتان را عقب نگه داشته  و حداقل 5 متر از آن فاصله بگیرید.

اخطار
 1- هنگام روشن کردن فتیله از قراردادن سر و دست خود بر روی دود افشان خودداری کنید.
 2- از شوخی کردن لوازم آتش بازی با یکدیگر به صورت جد خودداری نمایید.

روش نگهداری
 1-با رعایت نکات ایمنی حمل و نقل شود.
 2- از باز کردن و دستکاری کردن محصول جداً خودداری شود.
 3- در جای خشک و خنک و خارج از منزل و دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود.

نوشتن نقد و نظر

دود رنگی

دود رنگی

دود زای رنگی با روشن شدن تغریبا مدت 20 ثانیه از خود دود رنگی تولید می کنند.

مناسب برای فیلم برداری و...

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: